loppis & marknad

På Kungsfestens marknad träffar du föreningar, försäljare, politiska partier, företag, kommunen och ideella organisationer.