Loppisregler

Vad får man sälja?

De vanliga loppisplatserna är till för privatpersoner som rensat hemma och vill sälja sina begagnade prylar. På dessa platser får du endast sälja begagnade prylar, helt enkelt.  

Det är inte tillåtet att sälja mat för direktförtäring eller dryck, godis, vapen (även luftvapen, knivar etc), levande djur eller något som är olagligt eller kan väcka anstöt, inte heller bedriva uthyrning eller lotterier, eller marknadsföra till Stockholmsmarknader konkurrerande verksamheter. Vi tillåter inte heller några politiska eller religiösa budskap.

Personuppgifter, tack!

När du anmält dig till loppisen kommer du att få lämna namn, adress, telefonnummer och personnummer till oss. Detta krävs för att få sälja på loppis, enligt Lagen om Torg- och marknadshandel.

Städa och ta med dina prylar hem!

När dagen är slut städar du din plats och tar med dig dina sopor och osålda prylar från loppisen. Det är INTE tillåtet att i övrigt lämna kvar några sopor eller prylar på området. För kvarlämnade sopor/prylar debiteras en sophanteringsavgift.